AKTUALNOŚCI

STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 1M - średnia w czerwcu 2020 r. 0,24
WIBOR 3M - średnia w II kwartale 2020 r. 0,59