• Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

Jurkiewicz Włodzimierz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Skrzypczyński Grzegorz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Magdziak Zbigniew – Sekretarz Rady Nadzorczej

Antczak Gabriel – Członek Rady Nadzorczej

Chmielecki Leszek – Członek Rady Nadzorczej

Gortat Mariusz – Członek Rady Nadzorczej

Góra Bogdan - Członek Rady Nadzorczej

Jesiołowski Jerzy – Członek Prezydium

Kruszyńska Krystyna – Członek Rady Nadzorczej

Pawlak Grażyna – Członek Rady Nadzorczej

Pełczyńska Urszula – Członek Rady Nadzorczej

Perkowski Zbigniew – Członek Rady Nadzorczej

Skorek Jerzy – Członek Rady Nadzorczej

Szafarz Elżbieta – Członek Rady Nadzorczej

Szczepaniak Tadeusz - Członek Rady Nadzorczej