Skip to main content

PSD2

Co to jest PSD2?

PSD2 (z ang. Payment Services Directive) to Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, tzw. Dyrektywa PSD2. W polskim prawie jej zasady zostały uregulowane poprzez nowelizację Ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2017 poz. 1075).

Co oznacza wejście w życie PSD2 dla klientów?

 Skrócony czas rozpatrywania reklamacji

Czas na rozpatrzenie reklamacji dotyczących transakcji płatniczych skróci do 15 dni roboczych. W przypadku bardziej skomplikowanych reklamacji czas na rozpatrzenie skróci się do 35 dni roboczych. Dotychczas czas ten wynosił odpowiednio 30 i 60 dni kalendarzowych.

Zmniejszenie odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje

W przypadku zagubienia karty, telefonu lub innego urządzenia, należy zgłosić ten fakt do Banku jak najszybciej. W takim przypadku odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje zostanie ograniczona do 50 euro niezależnie od tego, czy jest to transakcja zbliżeniowa czy inna. Dotychczas było to 150 euro.

Wzrost bezpieczeństwa płatności poprzez silne uwierzytelnianie Klienta

Silne uwierzytelnienie Klienta przy logowaniu w kanałach bankowości elektronicznej polega na minimum dwuelementowym potwierdzaniu tożsamości spośród kategorii:

  • wiedza (informacje znane tylko Tobie np.: hasło, PIN),
  • posiadanie (coś, do czego tylko Ty masz dostęp np. telefon, token, karta płatnicza),
  • cecha klienta (np. dane biometryczne).

Zmianę sposobu płatności za przelewy zagraniczne na terenie EOG

Podział kosztów między zleceniodawcę i odbiorcę przelewu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego  (UE, Islandia,  Norwegia,  Lichtenstein   i  Szwajcaria)  tzw.  opcję   SHA   – w której część kosztów pokryje zleceniodawca przelewu, a część – odbiorca.

Usługi płatnicze w ramach otwartej bankowości

Otwarta bankowość to nowy standard na rynku usług płatniczych.

Dyrektywa umożliwia pojawienie się na rynku nowych podmiotów – tzw. TPP (z ang. Third Party Providers), czyli na przykład innym bankom, serwisom płatniczym, którzy za zgodą Klienta, będą mogli świadczyć dodatkowe usługi:

  • AIS (z ang. Account Information Service)  – usługa dostępu do informacji o rachunku bądź rachunkach płatniczych,
  • PIS (z ang. Payment Initiation Service) – usługa inicjowania płatności,
  • CAF (z ang. Confirmation of the Availability of Funds)  – usługa potwierdzenia dostępności środków na rachunku w kwocie niezbędnej do zrealizowania transakcji.

Już niedługo będzie można spotkać się na polskim rynku z tego typu usługami.

API - zobacz: (https://psd2-pdev.bspoddebice.pl)

Bank Spółdzielczy w Poddębicach spełniając wymogi wynikające z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji zgodnie z art. 32 ust. 4 przedstawia informację na temat statystyk związanych ze wskaźnikami dostępności i efektywności specjalnego interfejsu do obsługi usług określonych w dyrektywie PSD2.

 

  API PSD2 Bankowość internetowa
Raportowany kwartał Dostępność (%) Niedostępność (%) Dostępność (%) Niedostępność (%)
IV kwartał 2019 r. 99,91 0,09 99,35 0,65
I kwartał 2020 r. 100,00 0,00 99,86 0,14
II kwartał 2020 r. 100,00 0,00 99,81 0,19
III kwartał 2020 r. 100,00 0,00 99,82 0,18
IV kwartał 2020 r. 100,00 0,00 99,32 0,68
I kwartał 2021 r. 100,00 0,00 99,89 0,11
II kwartał 2021 r. 99,89 0,11 99,89 0,11
III kwartał 2021 r. 100,00 0,00 99,94 0,06
IV kwartał 2021 r. 100,00 0,00 99,96 0,04
I kwartał 2022 r. 100,00 0,00 100,00 0,00
II kwartał 2022 r. 100,00 0,00 99,87 0,13
III kwartał 2022 r. 100,00 0,00 99,94 0,06
IV kwartał 2022 r. 99,80 0,20 99,89 0,11
I kwartał 2023 r. 99,96 0,04 99,89 0,11
II kwartał 2023 r. 99,99 0,01 99,96 0,04
III kwartał 2023 r. 99,99 0,01 99,82 0,18
IV kwartał 2023 r. 100 0 99,98 0,02