PROMOCJE I KONKURSY

 Promocja kredytu gotówkowego na cele ekologiczne i nie tylko

  • Możliwość otrzymania gotówki już na pierwszym spotkaniu;
  • Kwota kredyty do 150 tys. zł;
  • Dogodny okres spłaty - do 10 lat;
  • Atrakcyjne, zmienne oprocentowanie od 5,00%;
  • 0,00 zł - prowizja za udzielenie kredytu;
  • 0,00 zł - opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego;
  • opłata administracyjna 0,16% od kwoty kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,73%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 40 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 49 141,66 PLN, oprocentowanie zmienne 5,00%, całkowity koszt kredytu 9 141,66 PLN (w tym: opłata administracyjna 3 840,00 PLN, odsetki 5 301,66 PLN), spłata w 48 miesięcznych równych ratach w wysokości (47 rat w wysokości 819,03 PLN i ostatnia 48 rata w wysokości 818,89 PLN z uwzględnieniem opłat). Kalkulacja została dokonana na dzień 12.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie z uwzględnieniem przeznaczenia środków na cele ekologiczne. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od zakresu współpracy klienta z Bankiem, wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

 Promocja kredytu mieszkaniowego "Mój Nowy Dom z opcją EKO"

Kredyt mieszkaniowy „Mój Nowy Dom z opcją EKO” w promocji przeznaczony jest dla osób fizycznych na cele mieszkaniowe np.: zakup działki budowlanej oraz zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, budowa, rozbudowa, przebudowa, nadbudowa, dokończenie budowy domu jednorodzinnego, remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, nabycie lub przekształcenie praw własności do lokalu lub domu, wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego, refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe lub spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku. Dodatkowo kredyt przeznaczony jest na cele ekologiczne: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż rekuperacji, zakup i montaż pomp ciepła, zakup i montaż kotłów - gazowych i na biomasę, zakup i montaż elektrycznych systemów ogrzewania podłogowego.

 Zapewniamy:

  • atrakcyjne warunki cenowe: oprocentowanie już od 2,10% w skali roku, prowizja od 1,50%;
  • finansowanie do 80% inwestycji;
  • długi okres kredytowania, wynoszący do 30 lat.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,64% i została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie kredytu wynosi 2,20% w stosunku rocznym, w tym stopa redyskonta weksli wynosi 0,11% (wg stanu na dzień 12.07.2021 r.), a marża Banku wynosi 2,09%, a do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1,00% (przyjęto szacunkowo przez 2 miesiące), kwota kredytu wynosi  200 000 PLN z okresem spłaty wynoszącym 300 m-cy, prowizja za udzielenie kredytu 1,50% tj. 3 000,00 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku dla nieruchomości o wartości 240 000 PLN, wynosi 215 PLN rocznie, opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 200 PLN, za ocenę wartości nieruchomości 160 PLN, opłata sądowa za wpis hipoteki 200 PLN, podatek od ustanowienia hipoteki 19 PLN. Wysokość miesięcznej raty annuitetowej (równej raty kapitałowo-odsetkowej) wynosi (2 raty po 969,60 PLN w okresie 2 miesięcy podwyższenia marży, kolejne 297 rat po 868,04 PLN oraz ostatnia rata w wysokości 866,96 PLN ). Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 269 568,04 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 69 568,04 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.07.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.