Skip to main content

DZIAŁALNOŚĆ

Bank Spółdzielczy w Poddębicach może prowadzić swoją działalność na terenie całej Polski, jednak obecnie ponad 90 % Klientów mieszka i prowadzi działalność na terenie 23 gmin, gdzie Bank posiada swoje placówki operacyjne. Za takie gminy uznaje się również gminy wiejskie obok miast, w których prowadzona jest działalność. Zalicza się do nich: Łęczycę, Zduńską Wolę, Pabianice, Zgierz i Sieradz. Kolejne ponad 5 % Klientów zamieszkuje sąsiednie gminy, takie jak: Świnice Warckie, Warta, Aleksandrów Łódzki, Miasto Łódź, Piątek, Buczek, Sędziejowice, Dobroń oraz teren województwa wielkopolskiego, tj. Przykona i Dobra. Za podstawowy teren działania należy uznać wspomniany teren 23 gmin tj.: Poddębice, Uniejów, Dalików, Pęczniew, Zadzim, Wartkowice, Góra Św. Małgorzaty, Łęczyca Miasto i Gmina, Zgierz Miasto i Gmina, Konstantynów Łódzki, Pabianice Miasto i Gmina, Lutomiersk, Łask, Wodzierady, Konopnica, Zduńska Wola Miasto i Gmina, Szadek, Sieradz Miasto i Gmina. Gminy te znajdują się na terenie 8 powiatów w zachodniej części województwa łódzkiego. Ich obszar obejmuje powierzchnię 2.485,7 km2, co stanowi 0,79 % powierzchni Polski i 13,64 % powierzchni województwa łódzkiego. Teren działania jest bardzo zróżnicowany, począwszy od terenów wiejskich o niskiej kulturze rolnej, poprzez wysoko towarowe gospodarstwa rolne, tereny małomiasteczkowe o dużej liczbie niewielkich podmiotów gospodarczych, sięgając aż do wielkiego miasta jakim jest Łódź. Rozbieżność wśród charakterystyki terenów zamieszkiwanych przez naszych Klientów powoduje ich zróżnicowane potrzeby, dotyczące zarówno lokowania środków, kredytowania oraz rozliczeń. W związku z tym,  Bank posiada szeroką ofertę standardowych produktów depozytowych oraz specjalne rachunki umożliwiające systematyczne oszczędzanie, prowadzi Szkolne Kasy Oszczędności, wydaje karty płatnicze, a także posiada własne bankomaty.

Aktualnie Bank najbardziej zaangażowany jest w działalność kredytową w segmencie Klienta JST, następnie MŚP, Klientów indywidualnych oraz Rolników.  Bank Spółdzielczy
w Poddębicach, działając na zasadach Banku uniwersalnego z dominującą działalnością detaliczną, swoją ofertę produktową kieruje do wszystkich dotychczasowych segmentów Klientów. W prowadzonych działaniach dąży do uproduktowienia dotychczasowych Klientów oraz pozyskiwania nowych.

Oferta produktowa Banku opiera się o proste produkty, charakteryzujące się przejrzystością,
a co najważniejsze nakierowana jest na potrzeby Klienta. Oprócz podstawowej działalności kredytowo-oszczędnościowej prowadzi także działania w zakresie sprzedaży polis ubezpieczeniowych oraz intensywnie rozwija usługi bankowości elektronicznej i kart płatniczych. Bank nieustannie korzysta z różnych kanałów sprzedaży produktów i usług bankowych, rozwijając bankowość mobilną oraz multifunkcyjność urządzeń bankomatowych. Z uwagi na zmienność otoczenia, Bank stara się kłaść duży nacisk na umiejętności dopasowania kanałów dystrybucji, produktów i usług do obowiązujących regulacji. Oprócz działalności detalicznej, realizowane są także linie biznesowe obejmujące rozliczenia, działalność komercyjną oraz obsługę sektora publicznego.

Bank Spółdzielczy w Poddębicach nakierowany jest na świadczenie usług finansowych na najwyższym poziomie. Opierając się na tradycji bankowości spółdzielczej, stara się zapewnić bezpieczeństwo i stabilizację swoim Klientom, podążając przy tym za nowoczesnymi rozwiązaniami, które mają na celu sprawne i skuteczne działanie.