Skip to main content

RODZINA 800 PLUS/DOBRY START 300+

RODZINA 800 PLUS

Bank Spółdzielczy w Poddębicach umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w programie „Rodzina 800+” za pośrednictwem bankowości elektronicznej EBO. 

Wypełnienie wniosku w bankowości elektronicznej

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 800+ znajdziesz po zalogowaniu do systemu EBO, w menu Usługi – Wnioski.
 • wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu EBO.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
 • w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 800+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

   
  „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.

  „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.

  „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia.

 

Wyślij wniosek jeszcze raz.

 • informacje dotyczące załączników:
  -
  maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  -
  maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  -
  maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  -
  nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  -
  formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Rola Banku kończy się na etapie wysłania, dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.

Więcej o nowym programie i zasadach wnioskowania na:
https://www.zus.pl/-/pierwsze-wyp%C5%82aty-800-ju%C5%BC-na-pocz%C4%85tku-stycznia-2024-r.?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci

 

800.png

 

DOBRY START 300 +

Bank Spółdzielczy w Poddębicach umożliwia swoim klientom złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w programie oraz „Dobry Start 300+” za pośrednictwem bankowości elektronicznej EBO. 

Wypełnienie wniosku w bankowości elektronicznej

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do systemu EBO, w menu Usługi – Wnioski.
 • wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu EBO.  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Dobry start na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 • jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany.
 • w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Dobry start na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie,
  np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

  -
  „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
  - „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
  „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia.

 

Wyślij wniosek jeszcze raz.

 • informacje dotyczące załączników:
  -
  maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  -
  maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  -
  maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  -
  nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  -
  formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Rola Banku kończy się na etapie wysłania, dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez Organ właściwy.

Więcej informacji na temat Dobry start 300 plus znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-dobry-start2