Skip to main content

O Banku

Tradycje bankowości spółdzielczej na terenie działania Banku Spółdzielczego w Poddębicach sięgają początków XX wieku.

W 1900 r. w Uniejowie powstało Uniejowskie Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe. W Poddębicach, z inicjatywy Karola Spodenkiewicza w dniu 1 stycznia 1905 r. rozpoczęła działalność Spółka Oszczędnościowo - Pożyczkowo - Chrześcijańska.

Rok 1912 to data powstania Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego w Łasku.

W 1919 r. powstaje w Tumie na terenie obecnej gminy Góra Św. Małgorzaty - Towarzystwo Pożyczkowo Oszczędnościowe. W tym samym roku także w Bałdrzychowie (koło Poddębic) powstaje  Towarzystwo Oszczędnościowo Pożyczkowe.

W okresie międzywojennym, istniejące Towarzystwo zostaje przemianowane na Kasy Stefczyka lub Bankowo Ludowe Kasy Stefczyka w kolejnych miejscowościach. W 1925 r. z inicjatywy nauczyciela Władysława Wojtaszka założono Kasę Stefczyka w Ralewicach koło Zadzimia. Natomiast trzy lata później, w  roku 1928 została zorganizowana Kasa Stefczyka w Górze Św. Małgorzaty, która swym działaniem objęła całą ówczesną gminę Tum.

Na skutek wybuchu II wojny światowej w 1939 r., działalność Kas została zawieszona. Po wyzwoleniu, począwszy od 1946 r. podejmowane były próby reaktywowania funkcjonujących przed wojną placówek. W oparciu o dekret o reformie bankowej, w 1950 r. powstają Gminne Kasy Spółdzielcze w Poddębicach, Łasku, Górze Św. Małgorzaty i Zadzimiu. W 1956 r. stosownie do ustalonych odgórnie zarządzeń Gminne Kasy Spółdzielcze przemianowano na Kasy Spółdzielcze. Powstają wówczas Kasy Spółdzielcze w Pęczniewie, Dalikowie i Niewieszu.

W wyniku kolejnych reorganizacji i powstaniu w 1975 r. Banku Gospodarki Żywnościowej - Kasy Spółdzielcze przemianowano na Banki Spółdzielcze. Pod tą nazwą Bank Spółdzielczy w Poddębicach funkcjonuje nieprzerwanie nadal. Na skutek różnych działań, zmieniała się nie tylko  nazwa Banku, ale także  teren jego działania.

Po roku 1990 nastąpił w funkcjonowaniu Banku duży rozwój organizacyjny i poszerzenie terenu działania - szczególnie poprzez łączenie się z innymi bankami spółdzielczymi - jako Bank łączący. W roku 1994 Bank połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Dalikowie, w 1996 r. z Bankiem Spółdzielczym w Łasku (pow. łaski), w 1997 r. z Bankiem Spółdzielczym w Górze Św. Małgorzaty (pow. łęczycki), a w 1999 r. z Bankiem Spółdzielczym w Zadzimiu (pow. poddębicki). Bank Spółdzielczy w Poddębicach uruchamia także  kolejne swoje placówki: w 1994 r. w Uniejowie (pow. poddębicki), w 1995 r. w Pęczniewie (pow. poddębicki), w 1997 r. Konstantynowie Łódzkim, w 2000 r. w Łasku – Kolumnie,  w 2002 r. w Niewieszu, Wartkowicach i  Łęczycy, zaś w 2003 r. w Szadku (pow. zduńskowolski), w 2004 r. w Lutomiersku (pow. pabianicki) i w Wodzieradach (pow. łaski), w 2007 r. w Zygrach (pow. poddębicki), w 2008 r. w Zduńskiej Woli, w 2009 r.  w Kwiatkowicach i Pabianicach, 2010 r. to uruchomione placówki w Sieradzu i Zgierzu, w 2014 r. w Konopnicy (pow. wieluński).

Od 1992 r. Bank zrzeszony był w Gospodarczym Banku Południowo - Zachodnim S.A. we Wrocławiu, a od 2002 r. zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Jako jedno z najważniejszych współczesnych wydarzeń, należy wspomnieć, iż 9 lipca 2005r. w Poddębicach odbyły się obchody Jubileuszu 100 – lecia Banku Spółdzielczego połączone z  IX Krajowym Świętem Spółdzielczości Bankowej. Organizatorami uroczystości były: KZBS, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Bank Spółdzielczy w Poddębicach. Dzień wcześniej miało miejsce uroczyste zebranie organów statutowych KZBS, prezydium Rady i Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach.

Rok 2009 był rokiem historycznego sukcesu Banku. W rankingu dziennika „Rzeczpospolita” na najlepszą instytucję finansowa roku 2008 w kategorii banki spółdzielcze, Bank zdobył pierwsze miejsce w Polsce. Uzyskane za rok 2008 wskaźniki i wyniki zostały najwyżej ocenione przez kapitułę rankingu.

W 2012 r. w Zadzimiu otwarto nową, funkcjonalną siedzibę Oddziału Banku Spółdzielczego Poddębice. Oficjalne otwarcie 28 lipca 2012 roku, połączone zostało z obchodami Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, ustanowionego w 2012 roku rezolucją ONZ.

Rok 2015 przebiegał pod znakiem Jubileuszu 110-lecia Spółdzielczości Bankowej w Poddębicach. Uroczystości jubileuszowe mimo, iż zorganizowane były w charakterze nowoczesnych spotkań, to ich bazą pozostała wieloletnia tradycja. Głównym celem  organizatorów spotkań, było ocalenie od zapomnienia cząstki historii, przedstawienie pokoleń ludzi tworzących wizerunek tej instytucji, ocena dorobku Banku,  przy jednoczesnym wskazaniu dalszych kierunków jego działania. Specjalnie na tę okoliczność powstała kronika  pt. „1989-2014 Złote Ćwierćwiecze Banku Spółdzielczego w Poddębicach”, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Obecnie Bank Spółdzielczy w Poddębicach swoją działalność prowadzi w 14 miejscowościach  tj: Łask, Góra Św. Małgorzaty, Łęczyca, Konstantynów Łódzki, Dalików, Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim, Sieradz, Konopnica, Zduńska Wola, Szadek.

Kontynuując tradycję,  Bank Spółdzielczy  w Poddębicach  prowadzi różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności. Wspiera finansowo działania w zakresie promocji kultury, oświaty i sportu. Jego działanie nakierowane jest na potrzeby Klientów indywidualnych oraz firm. Dla podniesienia jakości usług oraz komfortu Klientów, wprowadza liczne udogodnienia i innowacje, mające na celu zapewnienie obsługi na najwyższym poziomie.