Skip to main content

Gwaracje BGK

 

Bank Spółdzielczy w Poddębicach informuje Kredytobiorców, dla których nie będzie konieczności przekazania zmienionych Warunków uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis, o tym, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków gospodarczych dla funkcjonowania MŚP będących następstwem pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji wynosi 0%.