Skip to main content

Informacje o przedsiębiorcach uzyskujących dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową w Banku Spółdzielczym w Poddębicach

Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych Sp. z o.o.   ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa; NIP: 527-264-72-21; REGON: 142796693

 IT CARD Centrum Technologii Płatniczych S.A.          ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa; NIP: 525-252-32-89; REGON: 145907986