Skip to main content

Polityka prywatności

Bank Spółdzielczy w Poddębicach informuje, iż udostępnianie serwisu odbywa się w poszanowaniu prywatności użytkowników. Ochrona danych osobowych użytkowników serwisu i Klientów jest dla Banku szczególnie istotna.

Korzystanie z bankowych serwisów internetowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody i akceptacją warunków Polityki prywatności.

Pliki cookies

Serwisy bspoddebice.pl oraz ibs.bspoddebice.pl używają plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies, to pliki zawierające różne informacje zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Zbierane informacje są anonimowe i służą jedynie do doskonalenia i ulepszania serwisów internetowych, dostosowania działań stron do preferencji użytkownika, tworzenia statystyk korzystania ze stron, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisów co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Serwisy Banku wykorzystują następujące pliki cookies:

sesyjne – przechowywane są w przeglądarce internetowej do momentu opuszczenia serwisu, bądź wyłączenia przeglądarki internetowej;

stałe – przechowywane są w przeglądarce internetowej do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies. W każdej chwili można wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Można również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Może się to wiązać jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu bądź serwisów internetowych Banku.

Formularze

Bank Spółdzielczy w Poddębicach informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO” ( Dz. Urz. UE. L z 2016 r., Nr 119, str. 1):

1. Serwis internetowy Banku Spółdzielczego w Poddębicach zawiera formularz kontaktowy, który wymaga od użytkownika podania danych osobowych, takich jak imię, 
    nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (opcjonalnie). Decyzja o wypełnieniu formularza kontaktowego i podaniu danych jest dobrowolna i należy do użytkownika.

2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych będzie Bank Spółdzielczy w Poddębicach z siedzibą 99-200 Poddębice, ul. Łódzka 33, którego akta rejestrowe są
    przechowywane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod
    numerem KRS 0000039404, NIP 828-00-03-209, REGON 000502919, dane kontaktowe Banku: tel. +48 43 678 37 00, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi formularza kontaktowego na podstawie wyrażonej zgody (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).

4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie wyłącznie Bank Spółdzielczy w Poddębicach.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celu, w których dane te są przetwarzane. Po osiągnięciu zamierzonych
    celów przetwarzania, dane będą usuwane na podstawie przepisów prawa oraz zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
    1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    2) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
    3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
    4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
    5) prawo przenoszenia danych;
    6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w ustępie 2.

8. Zgłoszenia incydentów naruszenia ochrony Pani/ Pana danych osobowych można składać:
    1) osobiście we wszystkich jednostkach organizacyjnych Banku;
    2) pisemnie przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., 2188) na adres naszej siedziby wskazany w 
         ustępie 2 lub dowolnej jednostki organizacyjnej Banku;
    3) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie, jednak zmiany te nie mogą ograniczać zakresu ochrony danych osobowych Użytkowników.