Skip to main content

Tabela godzin granicznych w Banku Spółdzielczym w Poddębicach

Tabela godzin granicznych w Banku Spółdzielczym w Poddębicach

Przelewy krajowe w złotych

 

  1. Przelewy złożone w placówce Banku realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  1. Przelewy złożone poprzez kanały bankowości elektronicznej złożone po godzinie 18:00 obciążą rachunek w następnym dniu roboczym.
  1. Przelewy złożone po godzinach granicznych, ale przed godziną 18:00 obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew wykonany będzie w najbliższym dniu roboczym.

Rodzaj przelewu

Placówka Banku

Bankowość elektroniczna

 

 Przelew wewnętrzny

 (na rachunek w Banku)

w godzinach pracy placówki

24h*

 Przelew międzybankowy wychodzący:

 ELIXIR

   I sesja do godziny 8:45

  II sesja do godziny 12:45

 III sesja do godziny 14:45

 Szybka płatność (BlueCash)**

w godzinach pracy placówki

24h*

 Szybka płatność (Express Elixir)**

-

24h*

 SORBNET***

15:00

 Przelew przychodzący:

 Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

w godzinach pracy placówki

24h*

 ELIXIR

   I sesja do godziny 12:00

  II sesja do godziny 16:00

 III sesja do godziny 18:00

 Szybka płatność (BlueCash)**

24h*

 Szybka płatność (Express Elixir)**

24h*

 SORBNET

do godziny 16:00

  *    przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 18:15-20:30 a ostatniego dnia miesiąca w godzinach 18:15-3:00.

**    zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki organów podatkowych i ZUS.

***  przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
Zlecenia płatnicze SORBNET nie są realizowane na rachunki organów podatkowych i ZUS.

 

Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

 

 

  1. Przelewy (przekazy) złożone w placówce Banku oraz poprzez kanały bankowości elektronicznej realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 16:00.
  1. Przelew (przekaz) złożony w dniu roboczym po godzinie granicznej obciąży rachunek w następnym dniu roboczym.

Rodzaj  przelewu

Data waluty

Placówka Banku

Bankowość elektroniczna

 Przelew wychodzący:

 Przekaz w trybie standardowym:

 - SEPA (w walucie EUR)

D+1

15:30 (powyżej  równowartości 10 tys. PLN)

16:00 (poniżej  równowartości 10 tys. PLN)

 - Pozostałe polecenia wypłaty

D+2

15:30 (powyżej  równowartości 10 tys. PLN)

16:00 (poniżej  równowartości 10 tys. PLN)

 Przekaz w trybie pilnym

D

12:15

 Przelew przychodzący:

 Na rachunek w Banku

D

17:00

obowiązuje od 16.01.2023r.