• Tabela godzin granicznych w Banku Spółdzielczym w Poddębicach

Tabela godzin granicznych w Banku Spółdzielczym w Poddębicach

Tabela godzin granicznych w Banku Spółdzielczym w Poddębicach

Przelewy krajowe w złotych

 

  1. Przelewy złożone w placówce Banku realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.
  1. Przelewy złożone poprzez kanały bankowości elektronicznej złożone po godzinie 18:00 obciążą rachunek w następnym dniu roboczym.
  1. Przelewy złożone po godzinach granicznych, ale przed godziną 18:00 obciążą rachunek w danym dniu, ale przelew wykonany będzie w najbliższym dniu roboczym.

Rodzaj przelewu

Placówka Banku

Bankowość elektroniczna

 

Przelew wewnętrzny

(na rachunek w Banku)

w godzinach pracy placówki

24h*

Przelew międzybankowy wychodzący:

ELIXIR

   I sesja do godziny 8:45

II sesja do godziny 12:45

III sesja do godziny 14:45

Szybka płatność (BlueCash)**

w godzinach pracy placówki

24h*

SORBNET***

15:00

Przelew przychodzący:

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

w godzinach pracy placówki

24h*

ELIXIR

   I sesja do godziny 12:00

II sesja do godziny 16:00

III sesja do godziny 18:00

Szybka płatność (BlueCash)**

24h*

SORBNET

do godziny 16:00

 

*    przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 18:15-22:00 a ostatniego dnia miesiąca w godzinach 18:15-6:00.

**    zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach prowadzone w PLN. Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym nie są realizowane na rachunki organów podatkowych i ZUS.

***  przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.
Zlecenia płatnicze SORBNET nie są realizowane na rachunki organów podatkowych i ZUS.

 

Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej

 

 

  1. Przelewy (przekazy) złożone w placówce Banku oraz poprzez kanały bankowości elektronicznej realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 16:00.
  1. Przelew (przekaz) złożony w dniu roboczym po godzinie granicznej obciąży rachunek w następnym dniu roboczym.

Rodzaj przelewu

Data waluty

Placówka Banku

Bankowość elektroniczna

Przelew wychodzący:

Przekaz w trybie standardowym:

- SEPA (w walucie EUR)

D+1

15:30 (powyżej równowartości 10 tys. PLN)

16:00 (poniżej równowartości 10 tys. PLN)

- Pozostałe polecenia wypłaty

D+2

15:30 (powyżej równowartości 10 tys. PLN)

16:00 (poniżej równowartości 10 tys. PLN)

Przekaz w trybie pilnym

D

12:15

Przelew przychodzący:

Na rachunek w Banku

D

17:00

obowiązuje od 15.02.2023 r.