Skip to main content
 • Kredyt w rachunku bieżącym

  Kredyt w rachunku bieżącym

  Kredyt w rachunku bieżącym pozwala na finansowanie bieżącej działalności, z możliwością wielokrotnego wykorzystania przyznanego limitu na cele związane z:

  - produkcją i sprzedażą towarów

  - świadczeniem usług

  - procesem rozliczeń pieniężnych i finansowaniem zapasów

  - rozliczeniami międzyokresowymi

  - należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych

  Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie i uzależniona od zdolności kredytowej  oraz wysokości obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy.

   

  Kredytobiorca w ramach kredytu otrzyma:

  wsparcie w zapewnieniu bieżącej płynności finansowej
  dodatkowe środki na rachunku, z których może skorzystać w dogodnym dla siebie momencie
  12 miesięczny okres kredytowania, z możliwością wielokrotnego przedłużania na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużenia w dniu zakończenia okresu kredytowania
  płatność odsetek tylko za okres i od kwoty wykorzystanego w tym okresie kredytu
  indywidualne podejście i możliwość negocjowania warunków cenowych
  możliwość uzyskania finansowania z wykorzystaniem zabezpieczenia w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

  Szukasz najlepszej oferty?
  Już nie musisz

   

   

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,24%: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) w RB w wysokości 120 000 PLN, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,30 % w okresie 36 miesięcy, umowa zawarta na okres kredytowania 36 miesięcy (z 12 miesięcznym okresem udostępnienia) z możliwością wielokrotnego na dalsze analogiczne okresy, bez konieczności spłaty występującego zadłużeni w dniu zakończenia okresu kredytowania, przy założeniu, że przez cały okres kredytowania całkowicie wykorzystywany będzie przyznany limit kredytu do konta RB, odsetki płatne każdego ostatniego dnia miesiąca. Całkowity koszt kredytu wynosi 16 729,99 PLN, na który składają się: odsetki w wysokości 12 359,99 PLN, prowizja za udzielenie kredytu  w wysokości 1 440,00 PLN, opłata przygotowawcza 50,00 PLN, prowizja za udostępnienie kredytu na kolejny bieżący okres 12 m-c  w wysokości 2 880,00 PLNPLN. Całkowita kwota do zapłaty  wynosi 136 729,99 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 07.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

  Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.