Skip to main content
 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jest idealnym rozwiązaniem wpierające realizację planów związanych z rozwojem firmy, w tym z:

  - produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług

  - procesem rozliczeń pieniężnych

  - finansowaniem zapasów

  - rozliczeniem międzyokresowych należności

  - terminowym rozliczeniem z tytułu podatków

  - kompensatą przejściowego braku środków finansowych

  - spłatą kredytu obrotowego w innym banku

  Kredytobiorca w ramach kredytu otrzyma:

  atrakcyjne warunki cenowe kredytu
  wsparcie w zapewnieniu bieżącej płynności firmy
  wsparcie w finansowaniu wydatków niezbędnych dla rozwoju firmy
  dogodne terminy spłat kapitału (miesięczne, kwartalne, półroczne lub roczne)
  indywidualne podejście i możliwość negocjowania warunków cenowych
  możliwość uzyskania finansowania z wykorzystaniem zabezpieczenia w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

  Szukasz najlepszej oferty?
  Już nie musisz

   

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,13% i została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie kredytu wynosi 9,44% w stosunku rocznym, w tym stopa redyskonta weksli wynosi 5,80% (wg stanu na dzień 07.01.2024 r.), a marża Banku wynosi 3,64%, kwota kredytu wynosi 60 000 PLN z okresem spłaty wynoszącym 36 m-c, prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,5% tj. 900 PLN, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego wynosi 50 PLN. Wysokość miesięcznej raty malejące ( równe raty kapitałowe – odsetki malejace) wynosi (35 rat kapitałowych po 1 666,67 PLN oraz ostatnia rata kapitałowa w wysokości 1 666,55 PLN). Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 69 684,80 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 9 684,80 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 07.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. 

  Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.