• Aktualności
  • Komunikat do klientów banków w sprawie elektronicznych doręczeń

Komunikat do klientów banków w sprawie elektronicznych doręczeń

30-09-2022

Komunikat do klientów banków w sprawie elektronicznych doręczeń

 

Informujemy, że z dniem 05.10.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, która umożliwia odbieranie i wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną, bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów w tym:

  • przesyłanie danych drogą elektroniczną,
  • uzyskiwanie dowodów wysłania i doręczenia danych,
  • ochronę przesyłanych danych przed utratą, kradzieżą lub zmianą.

Ustawa ta nakłada na banki obowiązek posiadania:

  • adresu do doręczeń elektronicznych, oraz
  • skrzynki do doręczeń, oraz
  • umożliwienia klientom kontaktu z bankiem za pośrednictwem tego kanału w przypadkach określonych w niniejszej ustawie.

Za pośrednictwem doręczeń elektronicznych będą mogli kontaktować się z bankiem tylko ci klienci, którzy będą posiadali swój adres do doręczeń elektronicznych oraz skrzynkę do doręczeń elektronicznych.

Korzystanie przez klientów z doręczeń elektronicznych nie jest obowiązkowe. Oznacza to, że  doręczenia elektroniczne będą stanowić dodatkowy a nie jedyny kanał kontaktu z bankiem - wciąż możliwe będzie kontaktowanie się z bankiem za pomocą tradycyjnej, papierowej korespondencji, a także poprzez bankowość elektroniczną i w ramach osobistych wizyt w oddziałach.

Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego usługa, która umożliwia przesyłanie danych między stronami trzecimi drogą elektroniczną i zapewnia dowody związane z posługiwaniem się przesyłanymi danymi, w tym dowód wysłania i otrzymania danych, oraz chroni przesyłane dane przed ryzykiem utraty, kradzieży, uszkodzenia lub jakiejkolwiek nieupoważnionej zmiany, świadczoną przez operatora wyznaczonego, którego rolą jest zapewnienie bezpiecznej  i  skutecznej wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami korzystającymi z usługi.

Adres do doręczeń elektronicznych oznacza adres elektroniczny podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług.

Skrzynka doręczeń oznacza narzędzie umożliwiające wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Adres Banku Spółdzieczego w Poddębicach do doręczeń elektronicznych znajdą Państwo w zakładce KONTAKT.

Więcej informacji można uzyskać na rządowej stronie internetowej : https://www.gov.pl/web/e-doreczenia