Agro gotówka II

  • Kredyt skierowany dla posiadaczy gospodarstw i użytków rolnych;
  • Kwota kredytu – nawet do 255 550 PLN;
  • Dogodny okres spłaty – do 60 miesięcy;
  • Stała marża w okresie kredytowania – 3,00 %;
  • 0,00 zł  - prowizji za udzielenie kredytu;
  • 0,00 zł – opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku kredytowego;
  • Dopuszcza się wybór miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych spłat rat  kredytu;

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,76 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 40 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 46 441,55 PLN, oprocentowanie zmienne 7,50% w stosunku rocznym, w tym stopa referencyjna NBP wynosi 4,50% (wg stanu na dzień 25.04.2022 r.), a marża Banku wynosi 3,00%, całkowity koszt kredytu 6 441,55 PLN (w tym: prowizja 0,00 PLN, odsetki 6 441,55 PLN), spłata w 48 miesięcznych równych ratach w wysokości: 47 rat po 967,00 PLN, ostatnia 48 rata w wysokości 992,55 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 25.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.
 
Szczegółowe warunki uzyskania kredytu zawiera Regulamin promocji kredytu gotówkowego pod nazwą „Agro Gotówka II”, który jest dostępny w placówkach i na stronie internetowej  Banku.