Skip to main content
 • Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny

  Kredyt inwestycyjny to dodatkowe źródła finansowania pozwalają zainwestować w perspektywiczny rozwój własnej firmy. Przeznaczeniem tego finansowania jest realizacja głównie projektów
  inwestycyjnych i rozwojowych związanych z zakup nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego firmy np.:

  - zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu

  - zakupu ziemi

  - zakupu lub budowy nieruchomości

  - zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych

  oraz innych nakładów m.in.:

  - spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku

  - wykupu środków trwałych z leasingu

  - poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych

  - licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji

  - ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją

  Kredytobiorca w ramach kredytu otrzyma:

  atrakcyjne warunki cenowe kredytu
  udział Banku w finansowaniu nawet do 90% wartości planowanych inwestycji
  długoterminowy na 15-letni okres finansowania inwestycji
  nawet 24 miesięczny okres karencji w spłacie
  możliwość wyboru systemu spłata (miesięczni, kwartalnie)
  możliwość uzyskania finansowania z wykorzystaniem zabezpieczenia w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)
  indywidualne podejście i możliwość negocjowania warunków cenowych

  Szukasz najlepszej oferty?
  Już nie musisz

   

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,17% i została wyliczona przy założeniu, że oprocentowanie kredytu wynosi 8,54% w stosunku rocznym, w tym stopa redyskonta weksli wynosi 5,80% (wg stanu na dzień 07.01.2024 r.), a marża Banku wynosi 2,74%, kwota kredytu wynosi 260 000 PLN z okresem spłaty wynoszącym 180 m-c, prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1,5% tj. 3 900 PLN, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego wynosi 100 PLN. Wysokość miesięcznej raty annuitetowej ( równej raty kapitałowo – odsetkowej) wynosi (179 rat po 2 567,41 PLN oraz ostatnia rata w wysokości 2 566,23 PLN). Całkowita kwota do zapłaty wyniesie 466 132,62 PLN. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 206 132,62 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 07.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. 

  Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Powyższe wyliczenie ma charakter szacunkowy i nie uwzględnia ewentualnych kosztów dodatkowych związanych z wcześniejszą spłatą pożyczek i kredytów udzielonych przez inne instytucje finansowe.