{{'MARKET.NEWS' | translate}}


Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach

2019-05-24

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych

2019-05-21

Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych w Banku Spółdzielczym w Poddębicach

Zasady realizacji pojedynczych transakcji płatniczych w Banku Spółdzielczym w Poddębicach

2019-03-22

Informacje dla dostawców usług (TPP)

Informacje dla dostawców usług (TPP)

2019-03-15

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

2019-01-22

Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju

2018-12-21

Przenieś konto do Banku Spółdzielczego w Poddębicach

Przenieś konto do Banku Spółdzielczego w Poddębicach

2018-10-25

Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności

Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności

2018-06-22

List Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach

List Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach

2018-05-29

Instrukcja logowania i wykonywania przelewów w bankowości elektronicznej

Instrukcja logowania i wykonywania przelewów w bankowości elektronicznej

2018-05-10