AGRO GOTÓWKA

PROMOCJA KREDYTU GOTÓWKOWEGO
POD NAZWĄ „AGRO GOTÓWKA”

 

  • Kredyt skierowany dla posiadaczy gospodarstw i użytków rolnych;
  • Kwota kredytu – nawet do 255 550 PLN;
  • Dogodny okres spłaty – do 60 miesięcy;
  • Stała marża w okresie kredytowania - 6,79%;
  • 0,00 zł - prowizja za udzielenie kredytu;
  • 0,00 zł - opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego;
  • Szybka decyzja kredytowa;
  • Dopuszcza się wybór miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych spłat rat kredytu;

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,55%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 40 000,00 PLN, całkowita kwota do zapłaty 46 247,66 PLN, oprocentowanie zmienne 7,30% w stosunku rocznym, w tym stopa redyskonta weksli wynosi 0,51% (wg stanu na dzień 07.10.2021 r.), a marża Banku wynosi 6,79%, całkowity koszt kredytu 6 247,66 PLN (w tym: prowizja 0,00 PLN, odsetki 6 247,66 PLN), spłata w 48 miesięcznych równych ratach w wysokości: pierwsze 47 rat w wysokości 963,49 PLN i ostatnia 48 rata w wysokości 963,63 PLN. Kalkulacja została dokonana na dzień 07.10.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.

Promocja trwa od 01.10.2021 r. do 31.05.2022 r.

Bank zastrzega sobie możliwość skrócenia bądź wydłużenia okresu promocji.

Szczegółowe warunki uzyskania kredytu zawiera:
Regulamin promocji kredytu gotówkowego pod nazwą „Agro Gotówka”