RADA NADZORCZA

Mariusz Gortat - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Skrzypczyński Grzegorz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Magdziak Zbigniew – Sekretarz Rady Nadzorczej

Bednarek Ewa – Członek Rady Nadzorczej

Foryś Stanisław – Członek Rady Nadzorczej

Gontarz Czesław – Członek Rady Nadzorczej

Góra Bogdan - Członek Rady Nadzorczej

Palka Zbigniew – Członek Prezydium

Pawlak Grażyna – Członek Rady Nadzorczej

Skorek Jerzy – Członek Rady Nadzorczej

Szafarz Elżbieta – Członek Rady Nadzorczej

Szczepaniak Tadeusz – Członek Prezydium

Twardowski Antoni – Członek Rady Nadzorczej

Wrońska Jolanta – Członek Rady Nadzorczej