Promocja lokat

PROMOCJA 24 MIESIĘCZNEJ LOKATY STANDARD DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

  • Promocja trwa od 20.05.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.;
  • Lokata nieodnawialna z 24 miesięcznym okresem umownym;
  • Aktualne oprocentowanie 6,25%, które oparte jest na stopie referencyjnej NBP pomniejszonej o wskaźnik korygujący Banku w wysokości 0,25 p.p.;
  • Maksymalne saldo ulokowanych przez klienta środków w okresie promocji nie może przekroczyć 20 000 PLN;
  • Możliwość otwierania lokat w placówkach naszego Banku.

 

PROMOCJA 3 MIESIĘCZNEJ INTERLOKATY ORAZ LOKATY STANDARD
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

  • Promocja trwa od 15.04.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.;
  • Lokata nieodnawialna z 3 miesięcznym okresem umownym;
  • Aktualne oprocentowanie 3,25%, które oparte jest na stopie referencyjnej NBP pomnożonej przez wskaźnik korygujący Banku w wysokości 0,5;
  • Minimalna kwota wkładu na lokatę wynosi 1 000 PLN;
  • Możliwość otwierania lokat za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku.