Promocja lokat

PROMOCJA 6 MIESIĘCZNEJ LOKATY STANDARD

DLA POSIADACZY RACHUNKÓW PŁATNICZYCH Z PAKIETAMI

 • Promocja trwa od 02.11.2022 r. do dnia 30.04.2023 r.;
 • Lokata nieodnawialna z 6 miesięcznym okresem umownym;
 • Aktualne oprocentowanie 7.00% - zmienne;
 • Minimalna kwota wkładu na lokatę wynosi 1 000 PLN a saldo środków ulokowanych przez Klienta nie może przekroczyć 100 000 PLN;
 • Możliwość otwierania lokat w placówkach naszego Banku.

 

PROMOCJA LOKAT STANDARD
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

  

PROMOCJA 3 MIESIĘCZNEJ LOKATY STANDARD DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 • Promocja trwa od 01.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.;
 • Lokata nieodnawialna z 3 miesięcznym okresem umownym;
 • Aktualne oprocentowanie 5.50%, które oparte jest na stopie referencyjnej NBP pomniejszonej o wskaźnik korygujący Banku w wysokości 1,25 p.p.;
 • Minimalna kwota wkładu na lokatę wynosi 1 000 PLN;
 • Możliwość otwierania lokat w placówkach naszego Banku.

 

PROMOCJA 6 MIESIĘCZNEJ LOKATY STANDARD DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 • Promocja trwa od 01.09.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.;
 • Lokata nieodnawialna z 6 miesięcznym okresem umownym;
 • Aktualne oprocentowanie 6.30%, które oparte jest na stopie referencyjnej NBP pomniejszonej o wskaźnik korygujący Banku w wysokości 0,45 p.p.;
 • Minimalna kwota wkładu na lokatę wynosi 1 000 PLN;
 • Możliwość otwierania lokat w placówkach naszego Banku.