Uwaga na fałszywe połaczenia telefoniczne

Zwracamy uwagę na połączenia telefoniczne, w których oszuści podszywają się pod pracownika Banku lub inną osobę godną zaufania, np. KNF, Policja, BIK. Podczas fałszywego połączenia na telefonie może wyświetlić się faktyczny numer telefonu lub nazwa zaufanej instytucji (oszuści korzystają z oprogramowania umożliwiającego podszywanie się pod dowolne numery telefonów).

W trakcie rozmowy mogą przekonywać, że doszło do kradzieży danych, wykonania przelewu, złożenia wniosku o kredyt lub kradzieży tożsamości.

Przykładowe scenariusze rozmów:

Dzień dobry tu Jan Kowalski z Banku. Z Pana/Pani konta wykonany został przelew na wysokość 800,00 zł.

Czy wykonywał/ła Pan/Pani taki przelew?

Nie. Nie wykonywałem/am

W takim razie proszę zainstalować specjalną aplikację bezpieczeństwa lub podać dane do logowania w celu zabezpieczenia środków.

Dzień dobry tu Jan Kowalski z Banku. Z Pana/Pani konta został złożony wniosek kredytowy na kwotę 10 000,00 zł.

Czy składał/ła Pan/Pani taki wniosek?

Nie. Nie składałem/am

W takim razie proszę zainstalować specjalną aplikację bezpieczeństwa lub podać dane do logowania w celu zabezpieczenia środków.

Podczas takiej rozmowy oszuści nakłaniają:

  • do podania kodu BLIK i/lub danych logowania do bankowości elektronicznej
  • do instalacji „aplikacji bezpieczeństwa” – w rzeczywistości jest oprogramowanie dające oszustowi zdalny dostęp do Twojego urządzenia, np. AnyDesk lub QuickSupport TeamViewer
  • do wpłaty pieniędzy na „specjalne konto bezpieczeństwa”
  • do podania danych karty płatniczej: numer karty, data ważności, kod CVV2/CVC2
  • do wykonania przelewu
  • do podania danych osobowych

Uzyskane w ten sposób dane wykorzystują do kradzieży środków z Twojego rachunku, zaciągania kredytów, wykorzystania Twojego rachunku do innych przestępstw.

Jeśli rozmowa wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości – przerwij rozmowę i nie wykonuj żadnych czynności. Skontaktuj się z Bankiem!